Ý nghĩa, mục đích của việc thực hiện an toàn lao động

Trong quá trình lao động và làm việc người lao động sẽ chịu tác động trực tiếp từ các yếu tố xung quanh, trong đó có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao động và gây ra tai nạn lao động. Về cơ bản các yếu tố môi trường lao động tồn tại khách quan vì vậy yêu cầu tạo ra môi trường lao động tốt và các thiết bị bảo hộ đầy đủ cũng là yếu tố khách quan mà các doanh nghiệp, nhà xưởng cần phải thực hiện.

0
2591

Mục đích thực hiện an toàn lao động:

  • Bảo đảm người lao động khỏe mạnh, không bị mắc bệnh do tác động của môi trường lao động.
  • Bồi dưỡng hồi phục kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động của người lao động
  • Bảo đảm an toàn thân thể của người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động.

Ý nghĩa của việc thực hiện an toàn lao động:

  • An toàn – Vệ sinh lao động thể hiện quan điểm chính trị: xã hội, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đồng nghĩa với việc tôn trọng người lao động, coi con người là vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển, con người là vốn quý nhất của xã hội phải luôn luôn được bảo vệ và phát triển.
  • Về mặt xã hội, người lao động là tế bào của gia đình, cũng như tế bào của xã hội. Bảo hộ lao động là chăm lo cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng làm việc, chất lượng cuộc sống, đóng góp công cuộc xây dựng và phát triển xã hội.
  • Về lợi ích kinh tế, an toàn vệ sinh lao động sẽ góp phần mang lại những lợi ích kinh tế rõ rét. Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động góp phần giúp người lao động an tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng và nâng cao năng suất công việc, giảm thiểu chi phí do tai nạn lao động, chi phí chữa bệnh cho những người lao động…
Biển cảnh báo thực hiện an toàn lao động

Quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

  • Tuân thủ pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
  • Mọi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất phải tuân theo quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here