Tiêu chuẩn nước thải đầu vào KCN VSIP I

0
7596
Tiêu chuẩn đâu nối nước thải KCN VSIP I

Tiêu chuẩn nước thải đầu vào KCN VSIP I là tiêu chuẩn nước thải được chấp nhận để đấu nối đầu vào trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP I Bình Dương).

Tiêu chuẩn nước thải này quy định điều kiện mức thông số chỉ tiêu cho phép đối với nước thải. Nếu nằm trong khoảng cho phép Doanh nghiệp mới được đấu nối ra hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp.

tiêu chuẩn nước thải

Lưu ý: Tiêu chuẩn nước thải này chỉ áp dụng đối mới địa bàn KCN VSIP I ( Bình Dương). Các Doanh nghiệp không thuộc địa bàn KCN VSIP I thì không sử dụng tiêu chuẩn này để so sánh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here