Thực hiện quan trắc đo kiểm môi trường lao động

Đo kiểm môi trường lao động hay quan trắc môi trường lao động là việc thực hiện các phép đo, lấy mẫu xét nghiệm để phát hiện, đánh giá các yếu tố có tác động đến sức khỏe người lao động trong văn phòng, nhà máy, xí nghiệp,.. Dựa trên kết quả đo đạc có thể đưa ra các giải pháp để giảm thiểu bệnh nghề nghiệp và nâng cao an toàn sức khỏe.

1
2578

Điều kiện đối với đơn vị đo kiểm tra môi trường lao động

    1. Điều kiện về cơ sở vật chất: Đơn vị thực hiện đo, kiểm tra môi trường lao động phải có trụ sở bao gồm tối thiểu các bộ phận sau: Bộ phận hành chính và tiếp nhận hồ sơ, bộ phận xét nghiệm bụi và yếu tố vật lý, bộ phận xét nghiệm hóa chất – độc chất; bộ phận xét nghiệm vi sinh và bộ phận đánh giá tâm sinh lý lao động và ec-gô-nô-mi;

    2. Điều kiện về trang thiết bị: Thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này;

    3. Điều kiện về nhân sự: Nhân viên của đơn vị thực hiện đo kiểm tra môi trường lao động phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với loại hình xét nghiệm, giấy xác nhận đã qua tập huấn về giám sát môi trường lao động, sức khỏe lao động, bệnh nghề nghiệp và có năng lực thực hiện các xét nghiệm đo, kiểm tra môi trường lao động theo Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này.

Thực hiện đo kiểm môi trường lao động
Thực hiện đo kiểm môi trường la động

    Hồ sơ, thủ tục công bố thực hiện việc đo, kiểm tra môi trường lao động

    1. Hồ sơ công bố bao gồm:

    a) Văn bản công bố đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động.

    b) Bản kê khai nhân lực, bản sao thiết kế mặt bằng và danh mục trang thiết bị của đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động.

Chuẩn bị thiết bị đo kiểm
Chuẩn bị thiết bị đo kiểm

    2. Trước khi chính thức hoạt động trong lĩnh vực đo, kiểm tra môi trường lao động 15 ngày, đơn vị thực hiện việc đo, kiểm tra môi trường lao động phải gửi hồ sơ công bố đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 7 của Thông tư này về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) và Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phòng Nghiệp vụ y) nơi đơn vị đặt trụ sở.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here