Quy chuẩn giới hạn kim loại nặng trong Đất (QCVN 03-MT:2015/BTNMT)

0
6594

Quy chuẩn giới hạn kim loại nặng trong Đất (QCVN 03-MT:2015/BTNMT) là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong Đất.

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn hàm lượng tổng số của một số kim loại nặng: Asen (As), Cadimi (Cd), Đồng (Cu), Chì (Pb), Kẽm (Zn) và Crom (Cr) trong tầng đất mặt theo mục đích sử dụng đất.

quy chuẩn giới hạn kim loại nặng trong đất

Quy chuẩn giới hạn kim loại nặng trong đất này không áp dụng cho đất thuộc phạm vi các khu mỏ; đất rừng tự nhiên; đất rừng đặc dụng: vườn quốc gia; khu bảo tồn thiên nhiên; khu bảo vệ cảnh quan; khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học.

Giới hạn tối đa hàm lượng tổng số của một số kim loại nặng trong tầng đất mặt.

Đơn vị tính: mg/kg đất khô

TTThông sốĐất nông nghiệpĐất lâm nghiệpĐất dân sinh

Đất công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

1Asen (As)1520152520
2Cadimi (Cd)1,532105
3Chì (Pb)7010070300200
4Crom (Cr)150200200250250
5Đồng (Cu)100150100300200
6Kẽm (Zn)200200200300300

Quy chuẩn giới hạn kim loại nặng trong Đất (QCVN 03-MT:2015/BTNMT) ban hành theo Thông tư số 64 /2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất biên soạn, sửa đổi QCVN 03:2008/BTNMT; Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here