Quy chuẩn chất lượng Nước uống (QCVN 01: 2009/BYT)

0
10835

Quy chuẩn chất lượng Nước uống (QCVN 01: 2009/BYT) là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống ban hành bởi Bộ Y Tế. Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở để chế biến thực phẩm (sau đây gọi tắt là nước ăn uống).

Đối tượng áp dụng Quy chuẩn chất lượng Nước uống

Quy chuẩn chất lượng Nước uống áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khai thác, kinh doanh nước ăn uống, bao gồm cả các cơ sở cấp nước tập trung dùng cho mục đích sinh hoạt có công suất từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên (sau đây gọi tắt là cơ sở cung cấp nước).

Chế độ giám sát Chất lượng nước

 1. Giám sát trước khi đưa nguồn nước vào sử dụng
  – Xét nghiệm tất cả các chỉ tiêu thuộc mức độ A, B, C do cơ sở cung cấp nước thực hiện.
 2. Giám sát định kỳ
  1.  Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ A:
   a) Xét nghiệm ít nhất 01 lần/01 tuần do cơ sở cung cấp nước thực hiện;
   b) Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/01 tháng do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện.
  2. Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ B:
   a) Xét nghiệm ít nhất 01 lần/06 tháng do cơ sở cung cấp nước thực hiện;
   b) Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/06 tháng do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.
  3. Đối với các chỉ tiêu thuộc mức độ C:
   a) Xét nghiệm ít nhất 01 lần/02 năm do cơ sở cung cấp nước thực hiện;
   b) Kiểm tra, giám sát, xét nghiệm ít nhất 01 lần/02 năm do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.
 3. Giám sát đột xuất
  1. Các trường hợp phải thực hiện giám sát đột xuất:
   a) Khi kết quả kiểm tra vệ sinh nguồn nước hoặc điều tra dịch tễ cho thấy nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm;
   b) Khi xảy ra sự cố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng vệ sinh nguồn nước;
   c) Khi có các yêu cầu đặc biệt khác.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here