Các đơn vị Đủ điều kiện Quan trắc Môi trường

1
11726

Các đơn vị Đủ điều kiện Quan trắc Môi trường là các đơn vị được cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Vimcerts ( hay còn gọi là chứng chỉ quan trắc môi trường)  do Bộ TMNT cấp phép hoạt động.

Tính tới thời điểm hiện tại ( 17/03/2017) tổng số đơn vị được cấp phép là 189 đơn vị trên toàn cả nước. Với đại đa số là các trung tâm phân tích thuộc Bộ, Sở hay Viện nghiên cứu (cơ quan quốc gia). Những đơn vị đã được cấp chứng nhận VIMCERTS có chức năng thực hiện quan trắc hiện trường hoặc phân tích mẫu môi trường theo các chỉ tiêu được công nhận.

các đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường

Các đơn vị Đủ điều kiện Quan trắc Môi trường tại Khu vực miền Nam

 VIMCERTS
 001
Chi nhánh Viện dầu khí Việt Nam – Trung tâm
Nghiên cứu và Phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí
 Hồ Chí Minh1154/QĐ-BTNMT
ngày 18/6/2014
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

002
Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường,
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
 Bình Dương
 1153/QĐ-BTNMT

ngày 18/6/2014

1613/QĐ-BTNMT

ngày 20/7/2016

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

003
Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai
  1152/QĐ-BTNMT

ngày 18/6/2014

3292/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2015

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

009
Viện Nhiệt đới Môi trường Hồ Chí Minh1387/QĐ-BTNMTngày 08/06/2015

373/QĐ-BTMT

ngày 23/02/2016

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

010
Công ty TNHH MTV Kiểm định
Kỹ thuật An toàn Dầu khí Việt Nam
 Hồ Chí Minh1687/QĐ-BTNMTngày 13/8/2014Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

011
Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Bà Rịa – Vũng Tầu
 1993/QĐ-BTNMT
ngày 18/9/2014
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

020
Công ty TNHH EUROFils
Sắc ký Hải Đăng
Hồ Chí Minh 85/QĐ-BTNMT
ngày 20/01/2017
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

026
 Trung tâm Tư vấn CNMT & an toàn VSLĐ (COSHET)Hồ Chí Minh2611/QĐ-BTNMT
ngày 18/11/2014

219/QĐ-BTNMT
ngày 28/01/2016

2027/QĐ-BTNMT
ngày 05/9/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

031
 Công ty Cổ phần Dịch vụ SONADEZIĐồng Nai 2893/QĐ-BTNMT
ngày 17/12/2014
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

032
 Trung tâm Công nghệ Môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 2894/QĐ-BTNMT
ngày 17/12/2014
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

039
Công ty TNHH Khoa học công nghệ
và Phân tích môi trường Phương Nam
Hồ Chí Minh2997/QĐ-BTNMT

ngày 24/12/2014

220/QĐ-BTNMT

ngày 28/01/2016

84/QĐ-BTNMT

ngày 20/01/2017

Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường

 VIMCERTS

044
 Chi nhánh Công ty CP KHCN Phân tích Môi trường Biển Đức
– Trung tâm Nghiên cứu Môi trường
 Tp. HCM 3190/QĐ-BTNMT
ngày 30/12/2014

221/QĐ-BTNMT
ngày 28/01/2016
Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường

 VIMCERTS

045
 Công ty TNHH Bách Việt Đồng NaiĐồng Nai 3191/QĐ-BTNMT
ngày 30/12/2014

222/QĐ-BTNMT
ngày 28/01/2016
Quan trắc hiện trường

Phân tích môi trường

 VIMCERTS

052
 Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường Hồ Chí Minh254/QĐ-BTNMT

ngày 03/02/2015

885/QĐ-BTNMT ngày 19/04/2016

2454/QĐ-BTNMT ngày 26/10/2016

Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

053
 Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường và  tài nguyên Hồ Chí Minh381/QĐ-BTNMT
ngày 12/02/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

064
 Trung tâm Môi trường và Sinh thái ứng dụng Hồ Chí Minh 576/QĐ-BTNMT
ngày 19/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

065
 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ Hồ Chí Minh 577/QĐ-BTNMT
ngày 19/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

066
 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển môi trường Đại ViệtHồ Chí Minh 578/QĐ-BTNMT
ngày 19/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
VIMCERTS

068
 Trung tâm Phân tích và Môi trường Bình Dương629/QĐ-BTNMT
ngày 25/3/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS

073

 Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậuHồ Chí Minh783/QĐ-BTNMT
ngày 06/4/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường 
 VIMCERTS074Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam Hồ Chí Minh827/QĐ-BTNMT
ngày 10/4/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
VIMCERTS

075

 Trung tâm phân tích và Đo đạc môi trường Phương NamBà Rịa-Vũng Tàu828/QĐ-BTNMT
ngày 10/4/2015

1071/QĐ-BTNMT ngày 12/05/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS076 Công ty TNHH thương mại dịch vụ tư vấn môi trường
Tân Huy Hoàng
 Hồ Chí Minh 2517/QĐ-BTNMT
ngày 31/10/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS077 Trung tâm Công nghệ môi trường, Viện Môi trường
và Tài nguyên
 Hồ Chí Minh981/QĐ-BTNMT
ngày 10/4/2015

144/QĐ-BTNMT
ngày 08/02/2017
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS078 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, Hồ Chí Minh982/QĐ-BTNMT
ngày 10/4/2015
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS084 Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ – MICCOBà Rịa – Vũng Tàu1267/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS086 Công ty TNHH Chugai Technos Việt Nam Hồ Chí Minh 1270/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS089 Trung tâm Nghiên cứu, Dịch vụ công nghệ và môi trườngHồ Chí Minh1273/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2015Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
101
 Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trườngHồ Chí Minh 1881/QĐ-BTNMT ngày 23/07/2015Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
106
 Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí MinhThành phố Hồ Chí Minh 2097/QĐ-BTNMT ngày 18/8/2015 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
108
 Viện nước và công nghệ môi trường Hồ Chí Minh2253/QĐ-BTNMT ngày 04/09/2015Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
113
 Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường miền Nam, Viện Nghiên cứu KHoa học kỹ thuật bảo hộ lao động Hồ Chí Minh2326/QĐ-BTNMT ngày 11/09/2015Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
117
 Công ty CP dịch vụ tư vấn môi trường Hải ÂuHồ Chí Minh 2715/QĐ-BTNMT ngày 22/10/2015Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
137
 Trung tâm Môi trường và Năng lượng Hồ Chí Minh 3295/QĐ-BTMT ngày 17/12/2015Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
138
 Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí MinhHồ Chí Minh3296/QĐ-BTMT ngày 17/12/2015Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
140
 Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Sài GònHồ Chí Minh3358/QĐ-BTMT ngày 23/12/2015

2989/QĐ-BTNMT
ngày 26/12/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
147
 Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí MinhHồ Chí Minh223/QĐ-BTNMT ngày 28/01/2016Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
153
 Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền NamHồ Chí Minh579/QĐ-BTNMT ngày
22/03/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
156
 Chi nhánh Cần Thơ – Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh817/QĐ-BTNMT ngày 08/04/2016Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
158
Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh LộcHồ Chí Minh 825/QĐ-BTNMT ngày 08/04/2016Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
     160
 Công ty TNHH Liên Á Âu

( Trung tâm phân tích & nghiên cứu ARC )

Bình Dương  884/QĐ-BTNMT ngày 19/04/2016 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
169
 Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCMHồ Chí Minh2014/QĐ-BTNMT
ngày 01/9/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
172
 Công ty CP Phát triển Môi trường Thế kỷ mớiHồ Chí Minh 2030/QĐ-BTNMT
ngày 05/9/2016
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
177
 Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Miền NamHồ Chí Minh2537/QĐ-BTNMT
ngày01/11/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
178
 Trung tâm Kiểm định công nghiệp II, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệpHồ Chí Minh2516/QĐ-BTNMT
ngày31/10/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
  VIMCERTS
182
 Trung tâm Công nghệ môi trường, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt NamHồ Chí Minh 2738/QĐ-BTNMT
ngày 28/11/2016
Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường
 VIMCERTS
187
 Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Thiết bị Công nghiệpHồ Chí Minh 86/QĐ-BTNMT
ngày 20/01/2017
 Quan trắc hiện trường
Phân tích môi trường

Trên đây là danh sách Các đơn vị Đủ điều kiện Quan trắc Môi trường tại khu vực Miền Nam, Trung tâm phân tích ARC thuộc Công ty TNHH Liên Á Âu là đơn vị hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, phân tích môi trường uy tín, chất lượng tại Bình Dương. Với nhiều ưu đãi và hỗ trợ tận tình từ đội ngũ các chuyên gia của trung tâm, chúng tôi mong muốn sẽ làm hài lòng mọi nhu cầu của Quý khách hàng, Quý đối tác.

Mọi chi tiết liên hệ yêu cầu dịch vụ, xin vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH & NGHIÊN CỨU ARC

C2-08, Đường TC3, LCG RubyLand, Mỹ phước 2, Bến Cát, Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3803 919 / Hotline: 0908.043.798

Email: [email protected]

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here